Trần Đức Anh Sơn – Chỉ có 13 dòng trong sách giáo khoa về cuộc xâm lược 1979?

Trần Đức Anh Sơn – Chỉ có 13 dòng trong sách giáo khoa về cuộc xâm lược 1979?

Chỉ có 13 dòng về cuộc chiến tranh này được in trong sách giáo khoa của bậc trung học phổ thông, thay vì hơn 20 trang đã được biên soạn trước đó…

Xin bạn xem tiếp bài Trần Đức Anh Sơn – Chỉ có 13 dòng trong sách giáo khoa về cuộc xâm lược 1979? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)