TQ vẫn tiếp tục ‘tằm ăn dâu’ ở Biển Đông

Một năm sau khi thua kiện Philippines trong vụ kiện về Biển Đông, Trung Quốc vẫn tiếp tục chính sách ‘tằm ăn dâu’, khách mời Bàn tròn nói với BBC.

(Visited 7 times, 1 visits today)