TQ 'sắp xây xong các đảo nhân tạo'

Theo một viện nghiên cứu ở Hoa Kỳ, Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây dựng trên đá Subi, Vành Khăn và Chữ Thập ở Biển Đông.

(Visited 2 times, 1 visits today)