TQ phản ứng việc Mỹ cảnh cáo chuyện Biển Đông

Bắc Kinh ra tuyên bố sau khi phát ngôn viên của Tổng thống Trump nói Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích của mình tại Biển Đông.

(Visited 1 times, 1 visits today)