TQ bắt 18 người của giáo phái ‘giết Rồng Đỏ’

Công an TQ bắt 18 thành viên giáo phái chống Đảng Cộng sản và thờ một phụ nữ Trung Hoa họ coi là Đấng Ki Tô tái sinh.

(Visited 1 times, 1 visits today)