TPP tiến tới mà không có Mỹ, được đổi tên thành CPTPP

Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam loan báo các bộ trưởng của 11 nước TPP đã thống nhất những vấn đề cốt lõi của hiệp định mới theo hướng giữ nguyên các nội dung của hiệp định TPP cũ, “nhưng cho phép các nước thành viên sẽ tạm hoãn một số ít các nghĩa vụ để đảm bảo sự cân bằng trong bối cảnh mới.”

(Visited 1 times, 1 visits today)