Tổng bí thư Trọng đang ở đâu?

Tổng bí thư Trọng đang ở đâu?

Thiền Lâm – Cali Today news

Đã gần 10 ngày nay không có tin tức nào về Tổng bí thư Trọng, ít ra trên phương diện công khai.

Lần xuất hiện gần đây nhất của ông Trọng là vào ngày 29/11/2017, trong một cuộc tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ và Ba Đình ở Hà Nội để thông báo về kết quả kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Xin bạn xem tiếp bài Tổng bí thư Trọng đang ở đâu? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)