Tôi vẫn là người Việt Nam

Tôi vẫn là người Việt Nam

Một người bạn nói với tôi thế này “bạn chắc sẽ không quay về Việt Nam được nữa, quay về thì bị cộng sản bắt ngay. À, mà bạn sắp là người nước khác rồi”, trong tâm thức tôi trả lời không đắn đo “tôi vẫn là người Việt Nam”.

Xin bạn xem tiếp bài Tôi vẫn là người Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)