Tội nói xấu?

Tội nói xấu?

Fb. Ngô Trường An|

Chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài. Trong chế độ này người dân không được phê phán, chỉ trích, phản biện…guồng máy nhà nước. Cho dù, người dân là người đóng thuế nuôi cả hệ thống nhà nước.

Chế độ độc tài buộc người dân phải biết ơn lãnh đạo. Cho dù lãnh đạo có thu hồi đất của dân với giá 18triệu/m2 rồi bán ra với giá 350triệu/m2 thì bạn cũng phải biết ơn.

Xin bạn xem tiếp bài Tội nói xấu? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)