Tòa Phạt Trump 5.8 Triệu Đô, Trump Dọa Đưa Quân Vô Mễ

Trước đó, Eric Trump nói rằng ba của anh đã lấy sở hữu National Jupiter Golf Club ở Florida và “làm cho nó vĩ đaị trở lại.”

(Visited 1 times, 1 visits today)