Toà án Việt cộng tuyên 9 năm tù và 5 năm quản chế cho nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga

Bạn đang xem bài Toà án Việt cộng tuyên 9 năm tù và 5 năm quản chế cho nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Luật sư Hà Huy Sơn về phiên tòa sơ thẩm xử nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga ngày 25 Tháng bảy 2017.

Bạn đang xem bài Toà án Việt cộng tuyên 9 năm tù và 5 năm quản chế cho nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)