Toà án facebook & liên đoàn luật sư độc lập

Toà án facebook & liên đoàn luật sư độc lập

Trương Duy Nhất – truongduynhat´s blog|

Khái niệm “toà án facebook”, nếu tôi nhớ không nhầm, được luật sư Trần Vũ Hải nhắc đến lần đầu tiên, đâu chừng cuối năm 2015.

Đại khái, lập một trang (diễn đàn) trên facebook để cho công luận và cộng đồng mạng “xét xử” những điều tra viên, công tố viên và thẩm phán xét xử oan sai, áp đặt với công dân, đặc biệt trong các vụ án chính trị liên quan đến dân chủ, nhân quyền.

Xin bạn xem tiếp bài Toà án facebook & liên đoàn luật sư độc lập tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)