Tổng thống Thái Anh Văn: nâng cao tiêu chuẩn kỹ năng, xác lập Đài Loan vào vị thế không thể bị đánh bại

Ngày 23/11 Tổng thống Thái Anh Văn tiếp đoàn đại biểu tham gia “Cuộc thi đua kỹ năng quốc tế lần thứ 44”. Tổng thống cho biết, xúc tiến năng lực sản xuất là công việc của Đài Loan cần phải thúc đẩy trong quá trình tiến tới sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, do đó chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường năng lượng huấn luyện nghề nghiệp, đồng thời coi trọng đến việc kiểm tra kỹ năng tay nghề và cuộc thi đua năng lực nghề nghiệp các loại. Bà tin tưởng, chỉ cần xây dựng được một tay nghề tốt nhất, bất kể rằng xu hướng kinh tế thế giới có sự diễn biến như thế nào, Đài Loan đều có thể tạo được một vị thế không thể bị đánh bại.
 
Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu, lần này nằm trong đoàn đại biểu quốc gia, ở đằng sau của mỗi một tuyển thủ đều có rất nhiều người dốc toàn lực ủng hộ, cho thấy Đài Loan cho dù đi qua thập niên của chủ nghĩa cố gắng học để lên lớp, dù cho ngành công nghiệp đang dần chuyển dịch sản xuất, trong xã hội vẫn đánh giá cao về giá trị của kỹ năng, coi trọng kỹ thuật, tôn vinh những người có tay nghề vững, và đây cũng là truyền thống của Đài Loan đáng được phát triển và quảng bá.
 
Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, giáo dục tay nghề là nền giáo dục chính trong xã hội, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường nền giáo dục nghề nghiệp, nâng cao vị thế của nền giáo dục tay nghề, đồng thời kết nối với sự chuyển dịch sản xuất của ngành công nghiệp, giải quyết vấn đề ngành nghề bị thiếu hụt nhân tài kỹ thuật. Đồng thời cũng xây dựng một hệ thống huấn luyện nghề đa dạng, có thể kết hợp sự phát triển sự nghiệp, giúp mỗi người có thể tự nâng cao quan niệm và kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất của quốc gia không ngừng tiến bộ, để ứng xử sự thay đổi của chuyển dịch cơ cấu sản xuất và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
 
Tổng thống Thái Anh Văn cho biết: “Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường năng lượng huấn luyện nghề nghiệp, đặc biệt là giúp đỡ lao động trong nghề hội nhập xu thế kinh tế kỹ thuật số. Chúng tôi cũng sẽ chú trọng việc kiểm tra kỹ năng và cuộc thi đua tay nghề các loại, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật tổng thể của quốc gia, vì chúng tôi tin tưởng, chỉ cần xây dựng được một tay nghề tốt, cho dù hướng đi kinh tế của thế giới sẽ diễn biến như thế nào, Đài Loan sẽ được vững chân trong một vị thế không thể bị đánh bại.”
 
                                                              Minh Hà

(Visited 1 times, 1 visits today)