Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc “Tuần lễ an toàn thông tin”

Sáng ngày 11/12, tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc “Tuần lễ an toàn thông tin”. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, nhân tài là mấu chốt cho sự phát triển của ngành an toàn thông tin, Đài Loan có một nhóm tin tặc White Hat trẻ tuổi, năng động, phải kích thích nguồn năng lượng sáng tạo và khởi nghiệp này để cho ngành an toàn thông tin của Đài Loan có một phát triển mới.
 
Để chứng minh rằng chính phủ đã thực hiện “An toàn thông tin tức là an ninh quốc gia”, phủ tổng thống và Ủy ban an ninh quốc gia lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ an toàn thông tin vào ngày 11/12 – 15/12, thể hiện quyết tâm và thành tích chống lại tội phạm mạng và bảo vệ dữ liệu số hóa của chính phủ, và mời người dân đến tham quan, thông qua việc mô phỏng tình hình, đích thân trải nghiệm các loại tình huống đe dọa an toàn thông tin.
 
Phát biểu tại buổi khai mạc “Tuần lễ an toàn thông tin”, tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tuy công nghệ số rất tiện ích, nhưng cũng đem đến thử thách mới, bao gồm tin tặc công kích, mã độc tống tiền và lừa đảo, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, trật tự xã hội, thậm chí là đe dọa đến an ninh quốc gia.
 
Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, sau khi lên nhậm chức, bà đã nâng cấp an toàn thông tin thành an ninh quốc gia, bà đặc biệt mời viện sĩ Viện nghiên cứu Trung Ương Lý Đức Tài gia nhập đội an ninh quốc gia, Viện hành chính cũng thành lập Ban an toàn thông tin. Tổng thống nhắc lại 3 mục tiêu an toàn thông tin quốc gia bao gồm : Xây dựng cơ chế an toàn thông tin quốc gia, xây dựng đội an toàn thông tin quốc gia và đẩy mạnh sự nghiên cứu, phát triển kỹ thuật an ninh thông tin quốc phòng.Tổng thống cho biết, để thực hiện 3 mục tiêu này, Viện hành chính đã xét duyệt phương án phát triển an toàn thông tin quốc gia với thời hạn 4 năm, cũng kết hợp với lực lượng quốc phòng, thành lập Bộ chỉ huy an toàn thông tin, đồng thời thông qua “Chương trình hàng đầu về an ninh thông tin”, tăng cường các cơ sở hạ tầng thông tin chủ yếu và khả năng bảo vệ an toàn thông tin, đồng thời cũng sẽ đưa chính quyền địa phương vào mạng lưới bảo vệ an ninh thông tin của quốc gia.
 
Lệ Phương

(Visited 1 times, 1 visits today)