[Tổng quan] Xe đạp kết nối mạng eBike của Bộ Khoa học kỹ thuật sắp được chạy thử ở Hội chợ triển lãm Hoa Quốc tế Đài Trung

Xe đạp kết nối mạng sắp được chạy thử (Ảnh: Rti)
Xe đạp đã trở thành phương tiện giao thông cần thiết mỗi ngày cho không ít người dân, được sự tài trợ của Bộ Khoa học Kỹ thuật, nhóm SwiCity dưới sự dẫn dắt của giáo sư khoa Hóa học trường Đại học Quốc lập Trung ……more

(Visited 1 times, 1 visits today)