[Tổng quan] Viện Hành chánh sửa đổi Luật thương mại phòng chống hàng Trung Quốc đến Đài Loan “thay đổi nhãn mát nơi sản xuất”, cao nhất bị phạt 3 triệu NTD

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tăng Văn Sinh (Ảnh: CNA)
Gần đây bắt được có doanh nghiệp bất lương đưa hàng hóa Trung Quốc vận chuyển đến Đài Loan, đồng thời lấy danh xưng là mặt hàng “Made in Taiwan” để xuất khẩu sang Mỹ, ……more

(Visited 1 times, 1 visits today)