[Tổng quan] Ủng hộ người Hongkong chống lại Luật dẫn độ sang Trung Quốc, Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan: Không ai tin tưởng tư pháp Trung Quốc


Hội đồng Lập pháp Hongkong dự kiến ngày 12/6 sẽ thông qua lần 2 bản thảo sửa đổi “Điều lệ dẫn độ phạm nhân bỏ trốn ”, sáng ngày 12/6, hơn 20 tổ chức xã hội và các đoàn thể học sinh cùng đi tới ……more

(Visited 1 times, 1 visits today)