[Tổng quan] Trái vụ nhưng các tour du lịch trong nước vẫn đắt khách, cuối tháng 2 đầu tháng 3 Cục Du lịch tiếp tục triển khai trợ cấp du lịch vụ xuân

Ngày 14-2, tại quộc họp báo của Viện Hành chính, Cục trưởng Cục Du lịch Châu Vĩnh Huy cho biết, dự kiến cuối tháng 2 đầu tháng 3 sẽ đưa ra phương áp trợ cấp du lịch vụ xuân, đặc biệt là các biện pháp trợ cấp cho đối tượng thanh niên dưới 40 tuổi đi tour tự do và khách đoàn của nhóm đối tượng người trên 60 tuổi
Vào cuối năm ngoái Cục Du lịch Bộ Giao thông rót khoản kinh phí 840 triệu Đài tệ để triển khai phương án trợ cấp du lịch vụ đông, khuyến khích người dân đi du lịch tới các địa điểm gồm Nghi Lan, Hoa Li&ecir……more

(Visited 1 times, 1 visits today)