[Tổng quan] Taxi tại thành phố Đài Bắc, Tân Bắc và Cơ Long sẽ phụ thu 20 đài tệ/ chuyến trong dịp Tết.


Tết Nguyên đán sắp đến, xe taxi tại thành phố Đài Bắc, Tân Bắc và Cơ Long sẽ phụ thu 20 đài tệ/ chuyến. Cụ thể,  phương án thu phí này sẽ được thực thi từ ngày 1/2/2019 đến 10/2/1019.  0 gi……more

(Visited 1 times, 1 visits today)