[Tổng quan] Phòng chống sâu keo mùa thu, ông Từ Quốc Dũng ra lệnh toàn bộ Công viên quốc gia tăng cường nhận biết


Sâu keo mùa thu Trung Quốc lần đầu tiên xâm nhập Đài Loan, loài sâu này là mối nguy hại lớn đối với các loại nông sản phẩm. Thủ tướng Tô Trinh Xương đã ra lệnh thành lập Tiểu ban ứng biến ……more

(Visited 1 times, 1 visits today)