[Tổng quan] Ông Tô Trinh Xương tự tỷ dụ mình như cựu thủ tướng nước Anh Churchill, muốn mình có thể làm ra thành tích tốt

Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Lại Thanh Đức và ông Tô Trinh Xương trong buổi họp báo ngày 11 thang 1 năm 2019
Trong buổi họp báo sáng ngày 11 tháng 1 tại Phủ tổng thống, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố bổ nhiệm ông Tô Trinh Xương làm thủ tướng. Ông Tô Trinh Xương phát biểu rằng, đây là……more

(Visited 1 times, 1 visits today)