[Tổng quan] Nhiệm vụ của Đoàn hành động vì WHO viên mãn, Trần Thời Trung tự chấm cho mình 90 điểm

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, ông Trần Thời Trung (Ảnh do Bộ Y tế và Phúc lợi cung cấp)
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Thời Trung đã 3 năm liên tiếp dẫn “Đoàn hành động vì WHO” đi Geneve để lên tiếng cho Đài Loan, trong 6 ngày đã tiến hành 71 cuộc hội đàm song ph……more

(Visited 1 times, 1 visits today)