[Tổng quan] Đoàn thể công thương đề nghị điện hạt nhân chỉ để dự phòng chứ không dùng. Bộ trưởng kinh tế chưa đáp lời.


Trước tết, bộ Kinh tế điểm lại chính sách năng lượng và đã khiến cho đoàn thể công thương lo lắng sẽ bị thiếu điện. Ngày 12/2 bộ trưởng Thẩm Vinh Tân cho biết, chính phủ sẽ cu……more

(Visited 1 times, 1 visits today)