[Tổng quan] Đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2020 của Mỹ, ủng hộ tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Đài Loan

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng Viện Mỹ James Inhofe (Ảnh từ Twitter)
Ngày 23/05, Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Mỹ đã công bố bản tóm tắt dự thảo “Đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2020” (NDAA) phiên bản của Thượng Viện. Theo bản tóm tắt này, đạo luật viết rằng Quốc hội Mỹ ủn……more

(Visited 1 times, 1 visits today)