[Tổng quan] Bộ giáo dục lại nhắc nhở các trường đại học không được tuyển sinh qua môi giới

Quyền bộ trưởng Giáo dục ông Diêu Lập Đức trong Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng toàn Đài Loan
Gần đây liên tục có thông tin về các trường đại học khi tuyển sinh viên quốc tế cho lớp chuyên ban vừa học vừa làm theo chính sách hướng Nam mới, nghi ngờ đã nhờ môi giới tuyển sinh và sắp xếp c&ocirc……more

(Visited 1 times, 1 visits today)