[Tổng quan] Bộ Giáo dục phát triển giáo trình Bảo vệ động vật, cuối năm sẽ cung cấp cho các trường.


Nhằm thiết thực đưa tri thức bảo vệ động vật vào giáo trình 12 năm giáo dục quốc dân, bộ Giáo dục cho mời chuyên gia biên soạn sách dạy. Dự tính đến cuối năm nay giáo trình này sẽ được……more

(Visited 1 times, 1 visits today)