Tình cảnh trớ trêu của đất nước

Tình cảnh trớ trêu của đất nước

Fb. Đỗ Ngà|

Hằng năm khi đến dịp các ngày lễ, CS cho thả một số tù nhân mà họ gọi là “ân xá”. Cái gọi là “ân xá” của họ có 2 mục đích. Thứ nhất, thả bớt tù nhân để lấy chỗ nhốt tiếp lớp tù nhân mới vì nhà tù ở Việt Nam đã quá tải. Thứ nhì, đây là dịp họ làm tiền gia đình các tù nhân để làm giàu.

Xin bạn xem tiếp bài Tình cảnh trớ trêu của đất nước tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)