Tình cảm thời Xô viết – Chém vào chính mình

Tình cảm thời Xô viết – Chém vào chính mình

Nếu có sự va chạm, bất đồng xảy ra tại Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam phải mang ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nga sẽ đứng về phía nào Trung Quốc hay Việt Nam?
Các bạn đang “chém gió” giúp Nga. Nhưng thực ra bạn đang chém vào chính mình. Mớ tình cảm thời Xô viết rất đáng được tôn trọng. Nhưng thôi! Cất giữ nó như những kỷ niệm đẹp trong viện Bảo tàng.

Xin bạn xem tiếp bài Tình cảm thời Xô viết – Chém vào chính mình tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)