Tin hay mong gì ở Bộ GTVT?

Tin hay mong gì ở Bộ GTVT?

Nguyễn Đình Ấm (VNTB)
Ngày 29/11/2017 ông Nguyễn Ngọc Đông thứ trưởng bộ GTVT trả lời công luận về việc ban hành thông tư 45 về chương trình an ninh hàng không (ANHK) và kiểm soát chất lượng ANHKvới thái độ loanh quanh, ậm ừ, ấp úng chẳng khác hôm ông giải trình về việc các trạm BOT đặt “nhầm chỗ” trước đó,…
***

Bộ GTVT phụ trách ngành hàng không VN (HKVN) từ năm 1990 (trong đó có gián đoạn khoảng từ 1997-2000).

Xin bạn xem tiếp bài Tin hay mong gì ở Bộ GTVT? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)