Tiểu ban WTO phân xử khiếu nại của VN về thuế Mỹ

WTO hôm 20/7 lập tiểu ban về tranh chấp để ra phán quyết đối với khiếu nại của Việt Nam về các biện pháp chống bán phá giá do Hoa Kỳ áp đạt đối với philê cá

(Visited 1 times, 1 visits today)