Tiếng Việt càng ngày càng… khó!

Tiếng Việt càng ngày càng… khó!

Chuyển từ “thu phí” qua “thu giá” là nhằm tước vũ khí pháp lý trong tay dân chúng khi họ muốn sử dụng vũ khí pháp lý ấy để chống lại sự phi lý, áp đặt. Ông Tuấn lên án sự chuyển đổi “thu phí” thành “thu giá” thể hiện thái độ lì lợm một cách trắng trợn…

Xin bạn xem tiếp bài Tiếng Việt càng ngày càng… khó! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)