Tiến đến hướng Nam mới, Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết: thương gia Đài Loan và học sinh Hoa kiều là mấu chốt

Thấy được cơ hội làm ăn rất lớn của chính sách hướng Nam mới, vào ngày 13-7, chính quyền thành phố Đài Bắc, Bộ Kinh tế và Tổng hội liên hợp thương gia Đài Loan tại Châu Á đồng tổ chức “Diễn đàn thượng đỉnh hướng Nam mới thương gia Đài Loan 2018”, Tổng hội trưởng của Tổng hội liên hợp thương gia Đài Loan tại Châu Á Giang Văn Châu cho biết, trọng tâm của diễn đàn là xây dựng nền tảng, để những doanh nghiệp có hứng thú đầu tư vào Đài Loan và những doanh nghiệp hướng Nam mới, có thể bớt lãng phí chặng đường không cần thiết. Còn thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết là đơn vị chủ nhà tổ chức hoạt động này cũng tới dự để thể hiện sự ủng hộ thì cho rằng, thương gia Đài Loan và học sinh Hoa kiều là lực lượng quan trọng để vươn tới hướng Nam mới, do vậy chính quyền thành phố Đài Bắc đã đưa ra những chính sách đồng bộ liên quan, hy vọng khiến thành phố Đài Bắc trở thành thành phố giao lưu đạt thành tích tốt về chính sách hướng Nam mới”.
 
Có hơn 20 nghìn danh nghiệp thuộc “Tổng hội liên hợp thương gia Đài Loan tại Châu Á” thuộc 17 nước thành viên nô nức tới dự, Tổng hội trưởng của Tổng hội liên hợp thương gia Đài Loan tại Châu Á Giang Văn Châu cho biết, thời kỳ đầu doanh nghiệp Đài Loan tới đầu tư tại Đông Nam Á đều là đơn phương độc mã, nhưng trong điều kiện chính phủ Đài Loan thúc đẩy triển khai chính sách hướng nam mới, có thể thông qua nền tảng mà chính phủ đã thiết lập, tiếp tục tạo sự kết nối các nguồn tài nguyên, giới thiệu tình hình đầu tư của hai bên, có thể khiến các doanh nghiệp có hứng thú đầu tư tại khu vực hướng Nam mới hoặc doanh nghiệp có hứng thú đầu tư vào Đài Loan khỏi phải đi đường vòng.
Trong lời phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết cũng nhắc tới ngoại giao kinh tế thương mại hướng Nam mới. Ông Kha Văn Triết lấy ví dụ về việc tháng 3 năm ngoái tới thăm các quốc gia hướng Nam mới, ngoài cho rằng học sinh Hoa kiều là mấu chốt quan trọng để Đài Loan vươn tới Đông Nam Á, thì ngoài ra thương gia Đài Loan với thực lực chính trị và kinh tế hùng hậu tại Đông Nam Á cũng rất quan trọng, bởi vì “thương nhân không có kẻ địch”.
Ông Kha Văn Triết cũng giải thích nhiều hơn về sự triển khai chính sách hướng Nam mới của thành phố Đài Bắc tại Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ. Ông cho rằng, tại Đài Loan có rất nhiều học sinh người Malaysia Hoa kiều, do vậy Malaysia là địa điểm chiến lược để tiến vào thế giới đạo Hồi; còn thương gia Đài Loan ở Thái Lan có thực lực rất mạnh mẽ, cũng là một trong những căn cứ điểm quan trọng không thể bỏ qua để Nam tiến; còn Ấn Độ là thị trường quan trọng có điểm cộng về dân số, để tiến đến những quốc gia này, chính quyền thành phố Đài Bắc đặc biệt quy hoạch biện pháp thực tập, bồi dưỡng nhân lực tiềm năng cho Đài Loan để tiến vào các quốc gia hướng Nam mới.”
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)