Tiến Sĩ Peter Phạm Được Bổ Nhiệm Làm Đặc Sứ Hoa Kỳ Ở Khu Vực Đại Hồ Phi Châu

Tiến Sĩ Peter Phạm Được Bổ Nhiệm Làm Đặc Sứ Hoa Kỳ Ở Khu Vực Đại Hồ Phi Châu

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN.

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon

(Visited 1 times, 1 visits today)