Thương thay Quốc Hội Việt Nam

Thương thay Quốc Hội Việt Nam

Nếu ở mức độ bình dân, người ta không ngại ngần tặng cho những danh từ xứng đáng hơn là: “Thằng tâm thần, đứa thần kinh”. Thế nhưng, ở chức vụ cao vót trời mây, quyền sinh quyền sát trong tay, người dân chỉ dám công khai đặt cho ông ta xú danh: Trọng Lú. Thế là đã quá đủ để nói lên niềm tin yêu, sự tin tưởng và cảm phục của người dân đối với ông ta đến đâu.

Xin bạn xem tiếp bài Thương thay Quốc Hội Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)