Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

(Garden Grove, CA) Trong cố gắng luôn tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Cuộc Chiến Việt Nam và kêu gọi mọi người chú ý đến tình trạng bi đát hiện nay tại Việt Nam,

(Visited 1 times, 1 visits today)