Thuế nhà 700 triệu và ông trùm Phạm Nhật Vượng

Thuế nhà 700 triệu và ông trùm Phạm Nhật Vượng

Blogger Người Buôn Gió|

Báo chí Việt Nam thường miệt thị chính trường của Hoa Kỳ bị chi phối bởi những tay tư bản, các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đều có những tác động từ những nhà tài phiệt.

Chỉ có dạng chính phủ như cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới thực sự do dân, không bị chi phối bởi những nhà tài phiệt.

Xin bạn xem tiếp bài Thuế nhà 700 triệu và ông trùm Phạm Nhật Vượng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)