Thuần phục xong, quay đầu cắn dân

Thuần phục xong, quay đầu cắn dân

Fb. Đỗ Ngà|

Trong nước, Trung Cộng tung đám du khách mặc áo lưỡi bò khiêu khích. Trên Hoàng Sa, Trung Cộng cho đưa máy bay ném bom ra khiêu khích. Và dưới biển, Trung Cộng cho thả bom mìn mằm lẫn lộn với nguồn hải sản tầng đáy để ngư dân Việt Nam đánh bắt, bị nổ banh xác.

Còn phía Việt Nam đã làm gì? Chẳng làm gì cho đất nước cả.

Xin bạn xem tiếp bài Thuần phục xong, quay đầu cắn dân tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)