Thủ thân thời mạt vận

Thủ thân thời mạt vận

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Còn nhiều, dân Việt Nam còn nhiều tiền lắm. Và người ít tiền cũng nhiều. Nhưng ở cái thời làm thì láo, báo cáo thì điêu, ăn hốc thì nhiều và chơi liều của lãnh đạo thì bài toán “thủ thân” là phải tính đến. Từ người giàu đến người nghèo.

Ở nhiều bài trước Nam có nói đến tầm quan trọng, thế mạnh, tính ổn định cũng như nội lực của đồng USD.

Xin bạn xem tiếp bài Thủ thân thời mạt vận tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)