Thoả hiệp Paris về khí hậu thay đổi

họ sẽ tiếp tục các công trình nhằm cứu vãn trái đất. Và nếu cần sẽ đưa chính quyền Trump ra toà.

(Visited 1 times, 1 visits today)