Thảo luận 'xã hội dân sự' ở Vũng Tàu

Luật sư Lê Công Định nói ông và nhiều nhà hoạt động bị “bắt giữ” và “chụp mũ” khi đến Vũng Tàu dự buổi trò chuyện về xã hội dân sự.

(Visited 3 times, 1 visits today)