Thế hệ Trần Vàng Sao

Thế hệ Trần Vàng Sao

Blogger Tưởng Năng Tiến|

Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.

Huỳnh Nhật Tấn

Cách đây chưa lâu, hai nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ và Nguyễn Đông Nhật đã cho xuất bản cuốn Phác Hoạ Chân Dung Một Thế Hệ.

Xin bạn xem tiếp bài Thế hệ Trần Vàng Sao tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)