Thay đổi hay là chết

Thay đổi hay là chết

Fb. Luân Lê|

Những tư duy và đầu óc thủ cựu đã ăn quá sâu vào ngay cả những giáo viên đứng trên bục giảng. Dường như chính họ cũng đã trở thành một phương tiện và công cụ của giáo dục. Họ đã không còn nhắm đến mục đích của giáo dục là người học chứ không phải người dạy. Giáo dục là để cho con người trở nên là con người chứ không phải là những nấc thang thoả mãn những điều kiện của giáo dục với hàng loạt các cuộc thi cử.

Xin bạn xem tiếp bài Thay đổi hay là chết tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)