Thành tích vi phạm nhân quyền 2017

Thành tích vi phạm nhân quyền 2017

Thiện Ý – VOA

Thông thường khi nói đến thành tích là nói đến thành quả tốt đẹp của những việc làm tốt đẹp. Vi phạm nhân quyền là hành vi xấu xa thường phải dẫn đến những hậu quả tồi tệ thì mới hợp luận lý. Vậy phải chăng khi viết tiêu đề “Thành tích vi phạm nhân quyền năm 2017 của nhà cầm quyền Cộng đảng Việt Nam” là cưỡng từ đọat lý?

Xin bạn xem tiếp bài Thành tích vi phạm nhân quyền 2017 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)