THÁNG TƯ ĐEN 2016: Thảm họa FORMOSA đã 1 NĂM QUA

Bạn đang xem bài THÁNG TƯ ĐEN 2016: Thảm họa FORMOSA đã 1 NĂM QUA có nguồn chính từ
Chân Trời Mới Media

Formosa vẫn chưa xử lý môi trường và người dân chưa được đền bù thoả đáng.

Một năm sau sự việc thảm họa Formosa:
Nhà nước CSVN vẫn bưng bít bao che cho Formosa Hà Tĩnh.
Người dân vẫn phải đi đòi bồi thường và đòi đóng cửa Formosa.

Biển Việt Nam phải mất hàng trăm năm mới phục hồi hoàn toàn

Formosa phải chịu trách nhiệm với môi trường biển và ngư dân Việt Nam

Bạn đang xem bài THÁNG TƯ ĐEN 2016: Thảm họa FORMOSA đã 1 NĂM QUA đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)