TBT Trọng ‘không chỉ muốn chống tham nhũng’

TBT Nguyễn Phú Trọng vừa chấn chỉnh nội bộ vừa lo lắng cho sự tồn vong của Đảng CS Việt Nam, theo các quan sát quốc tế.

(Visited 1 times, 1 visits today)