Tập Cận Bình ra lệnh không được kiêm nhiệm Chủ Tịch Nước, Tổng Trọng có dám cưỡng không?

Tập Cận Bình ra lệnh không được kiêm nhiệm Chủ Tịch Nước, Tổng Trọng có dám cưỡng không?

Chưa biết, với sự đe dọa thẳng thừng như thế từ phía Bắc Kinh, tổng Trọng có dám vượt lằn ranh đỏ để đoạt chiếc ghế mà Trần Đại Quang đã để lại hay không.

Xin bạn xem tiếp bài Tập Cận Bình ra lệnh không được kiêm nhiệm Chủ Tịch Nước, Tổng Trọng có dám cưỡng không? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)