Tân Sơn Nhất ngập do đâu?

Tranh luận có phải thiết kế, xây dựng xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất là một tác nhân gây ngập.

(Visited 2 times, 1 visits today)