Tai tiếng vụ chùa cúng vong đặt ra câu hỏi về ‘tha hóa’ Phật giáo ở VN

Từ vụ việc ở chùa Ba Vàng, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng có sự biến tướng, tha hóa tại những ngôi chủa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(Visited 1 times, 1 visits today)