Tại sao Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án Đồng Tâm?

Tại sao Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án Đồng Tâm?

Ông Nguyễn Đức Chung phải tự phủ nhận các cam kết của mình đối với bà con xã Đồng Tâm là do áp lực từ những phe cánh nào ?

(Visited 1 times, 1 visits today)