Tại sao đóng “mật” những sai phạm của cơ quan điều tra? (hay câu chuyện “dán mồm” quốc hội)

Tại sao đóng “mật” những sai phạm của cơ quan điều tra? (hay câu chuyện “dán mồm” quốc hội)

Đóng dấu “mật” cho những “sai phạm khủng khiếp” (nếu có, như nội dung chất vấn của ông Nhưỡng), thì phải xem đó là hành vi bao che tội phạm, và hành vi đó phải bị nghiêm trị.
Không chỉ vấn đề minh bạch, đây còn là câu chuyện quyền lực nghị viện.

Xin bạn xem tiếp bài Tại sao đóng “mật” những sai phạm của cơ quan điều tra? (hay câu chuyện “dán mồm” quốc hội) tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)